Software VietPN Windows

Hệ điều hành Windows 7/8/10 hoặc cao hơn
Yêu cầu  .NET Framework 4.0
Phiên bản 1.3 r0104
Ngôn ngữ vi-VN, en-US
Kích thước 7.7M
Ngày phát hành 2023-09-06

Tải về

Ứng dụng cho Androdid

Hệ điều hành Android 
Yêu cầu Thiết bị di động hoặc giả lập
Phiên bản 10.0 trở lên
Ngôn ngữ vi-VN, en-US
Kích thước 5.0 MB
Ngày phát hành 2023-09-06

Tải về

Lưu ý:

VietVPN hỗ trợ trên 2 thiết bị là Máy tính Windows và thiết bị hệ điều hành Android. Vui lòng tải ứng dụng cần chạy trên thiết bị phù hợp với hệ điều hành của bạn vài cài đặt.

  • Với máy tính Windows: Download về và giải nén, đăng nhập bằng Email hoặc ID thiết bị
  • Với thiết bị Android hoặc giả lập Android: Tải file .apk về và cài đặt, đăng nhập bằng email để sử dụng.